روز یکشنبه مورخ 99/12/17 جناب آقای مهندس حق شناس ، معاون محترم مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران کل حوزه مسکن شهری، با حضور در پروژه 2800 واحدی آسمان البرز گرمدره، ضمن بازدید از عملیات ساخت و نیز طرح های در دست مطالعه پروژه مزبور، در جریان روند اجرایی کار قرار گرفته و راهنمایی و ارشادات لازم را جهت بهبود هرچه بیشتر شرایط کمی و کیفی عملیات اجرایی، ارائه فرمودند.

bazdidh1 bazdidh2

Protected by RsFirewall